Medlemsinformation

Medlemskap och medlemsavgifter

Inträdesavgift, 100kr
Årsavgift, 400kr

Föreningen ska vara öppen för nya medlemmar som har ett seriöst dryckes- och whiskyintresse, men
styrelsen har rätt att införa medlemsstopp.

Åldersgräns för medlemskap är 20 år, kalenderåret.

Medlemskap erhålls efter att ansökan beviljats av styrelsen utsedda personer samt när
inträdesavgift och årsavgift betalats.

Medlemmen skall av föreningen påminnas om att
årsavgiften skall betalas innan ett visst datum.
Om inbetalning inte skett då, upphör automatiskt medlemskapet.

Årsavgift som betalas in av nya medlemmar efter den 1 september
gäller även för kommande kalenderår.

En medlem som allvarligt skadar, handlar eller uppträder i strid mot föreningens ändamål,
kan avstängas av styrelsen efter ett styrelsemöte. En uteslutning får inte beslutas om inte
medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Ska en avstängning/uteslutning tas
upp måste det framgå av kallelsen till styrelsemötet. Styrelsens beslut skall lämnas skriftligen
till medlemmen och innehålla en motivering.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>